Preposition of Time ( in, on, at ) - Zaman Edatları

Bu dersimizde size prepositions ( edatlar ) kullanım yerlerini anlatacağız. İngilizceye yeni başlayan öğrencilerin çok sık hata yaptıkları bir bölümdür ama kurduğunuz cümlelerde bu edatları düzenli olarak kullanırsanız kolaylıkla öğrenebilirsiniz çünkü dili kullanırken sıklıkla kullanmak zorundasınız. Bu dersimiz sizin için çok faydalı olacaktır.

MEVSİMLER : IN

In spring ( İlk baharda)
In summer ( Yazın )
In autumn (Sonbaharda)
In winter (Kışın)

AYLAR : IN

In January ( Ocak Ayında)
In February (Şubat Ayında) etc.

YILLAR : IN

In 1998 ( 1998'de )
In 2013 ( 2013'de )
In 2045 ( 2045'de )

GÜNÜN ÜÇ BÖLÜMÜNDE : IN

In the morning ( Sabah)
In the afternoon ( Öğlen )
In the evening ( Akşam)

GÜNÜN ÜÇ BÖLÜMÜNDE : AT

At noon ( Öğlen )
At night ( Gece )
At midnight ( Gece yarısı)

SAATLERDE : AT

At 5 o’clock.

Read the rest of this entry »

Adverbs

Bu dersimizde Adverbs ( Zarflar ) konusunu örnek cümlelerle açıklayacağız. Dersimiz bu konuyu ilk kez öğrenen ya da kullanımı konusunda fikri çok az olan kişiler için hazırlanmıştır. Sıfatları anlattığımız dersimizde sıfatların isimleri tanımladığından bahsetmiştik. Kısaca hatırlayalım:

Beautiful girl. ( Güzel kız. )

-Nasıl kız?

-Güzel.

Güzel kızı tanımlayan bir sıfattır. Kız bir isimdir.

Fast car.

-Nasıl araba?

-Hızlı.

Hızlı arabayı tanımlayan bir sıfattır. Araba bir isimdir.

Adverb kullanırken ise fiilleri tanımlarız. ( Fiil Türkçe'de sonu -mek, -mak ile biten şeylerdir. Yani koşmak, yemek yemek, şarkı söylemek gibi. ) İngilizce zarf yapmak için sıfat yapılarının sonuna -ly ekleriz ve zarfı fiilden sonra kullanırız. Şimdi daha iyi anlamak için örnekleri inceleyin:

I eat quickly. ( Hızlıca yerim. )

-Nasıl yerim? ( Bakın yemek fiiline bir soru yöneltiyorum yani fiile... )

-Hızlıca.

Read the rest of this entry »

Comparative & Superlative Adjectives( Karşılaştırma Sıfatları & Sıfatların En Üstünlük Biçimi)

Adjectives, Sıfatlar demektir ve sıfatlar ismi tanımlamak için kullanılırlar.

Beautiful girl ( Güzel Kız ): Bu cümlede kızın bir özelliğinden bahsediyoruz. Nasıl kız? Güzel Kız

Fast Car (Hızlı Araba ) : Bu cümlede arabanın bir özelliğinden bahsediyoruz. Nasıl araba? Hızlı araba

Big House ( Büyük ev ) : Bu cümlede evin bir özelliğinden bahsediyoruz. Nasıl ev? Büyük ev

Güzel, hızlı, büyük vb yapılar sıfattır ve önüne gelen ismi tanımlar.

COMPARATIVE &: SUPERLATIVE ADJECTIVES

Karşılaştırma yapacağımız zaman comparative adjectives kullanırız. Bir sıfatın en üstün olduğundan bahsedeceğimiz zaman ise superlative adjectives kullanırız.
Tek Heceli ( Kısa ) Sıfatların Kullanım Kuralları

Tek heceli yani öğrenciler tarafından daha çok bilinen adı ile kısa sıfalara "-er" ekleyerek karşılaştırma yapabiliriz ve "-est" ekleyerek en üstünlük derecesinden bahsedebiliriz.

Tek Heceli ( Kısa ) Sıfatlar ile Kurulmuş Cümle Örnekleri

Read the rest of this entry »

Adverbial Clauses: When / Before / After / As soon as / Until

Bu dersimizde "When", "After", "Before" "As soon as" ve "Until" zarflarını kullanarak Simple Past Tense ( Geçmiş Zaman ), Simple Present Tense ( Geniş Zaman ) ve Future Tense ( Gelecek Zaman ) ile bağlaçlı ve uzun cümleler yapmayı öğreneceksiniz. Dersimiz İngilizceyi yeni öğrenenler ve İngilizce cümle kurmada zorlananlar için çok faydalı olacaktır.

WHEN KULLANIMI

When bir soru kelimesidir ve ne zaman anlamına gelmektedir. Bunu zaten biliyorsunuz. When yapısının ikinci bir kullanımı bağlaç işlevi görmesidir. Türkçe'de -dığında, - diğinde, -dugunda, - düğünde ekleri yerine İngilizcede "when" kullanılır.

ÖNEMLİ NOT:

İngilizcede "Tense Agreement" yani Zaman Uyumu çok önemlidir ve cümle kurulurken mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Adverbial Clauses ( Zarf Cümleleri ) kurarken zamanların birbiri ile uyumlu olması gerekir. Zaman uyumunu sağlamak için aşağıdaki notları dikkatle okuyun ve örnekleri inceleyin!

1.Eve gittiğimde öğle yemeği yedim.

Read the rest of this entry »

Will ( Gelecek Zaman - Will Kullanımı )

Bu dersimizde gelecek zaman yapılarından en kolay olanınını "WILL" yapısını ve gelecek zaman ile ilgili zaman ifadelerini (yarın, gelecek ay vb ) öğreneceksiniz. Bu zamanı kullanarak gelecek planlarınızdan rahatlıkla bahsedebilirsiniz. Dersin en sonunda bağlaçları kullanarak daha uzun cümleleri nasıl yapacağınızın da anlatımı mevcut :)

Birinci Adım: Future Tense Positive Sentences ( Gelecek Zamanda Olumlu Cümleler Kurma )

Gelecek zamanda olumlu cümle kurmak çok kolay. Özneden sonra will getirmeniz yeterli. Şimdi aşağıdaki örnek cümlelere bakın.

I will play football. ( Futbol oynayacağım. )

You will play tennis. ( Tenis oynayacaksın.)

He will play baseball. ( Beyzbol oynayacak. )

She will play volleyball. ( Voleybol oynayacak.)

We will play basketball. ( Basketbol oynayacağız. )

They will play American football. ( Amerikan futbolu oynayacaklar. )

KISALTMA

İsterseniz will yapısını kısaltma ile kullanabilirsiniz.

Read the rest of this entry »

Past Continuous Tense ( Geçmiş Zamanda Süreklilik )

Past Continuous Tense, Present Continuous Tense ( Şimdiki Zaman ) yapısını bilenler için oldukça kolay bir zamandır. İngilizcede zamanlar her ne kadar başta öğrencilere çok zor gelse de aslında hep bir paralellik içerirler. Zamanların birbiri ile uyumlu bir şekilde kullanımlarını başka bir dersimizde sizinle paylaşacağız. Şimdi Past Continuous Tense ile ilgili aşağıdaki konu anlatımımızı çalışmanızı tavsiye ederiz. Öncelikle temel zamanları öğrenin ardından birbirleri ile ilişkilerine konsantre olunuz.

Birinci Adım: Past Continuous Tense Positive Sentences ( Olumlu Cümleler Kurma )

NOT: Nasıl ki şimdiki zaman yapısında am/is/are + Ving yapısını kullanıyorsak Past Continuous Tense'de de bu sefer geçmiş zaman çekimi olan was/ were + Ving yapısını kullanacağız. Biliyorsunuz, I, you, we, they zamirleri ile WERE, he, she, it zamirleriyle WAS kullanılır.

Read the rest of this entry »

Past Continuous Tense ( Geçmiş Zamanda Süreklilik )

Past Continuous Tense, Present Continuous Tense ( Şimdiki Zaman ) yapısını bilenler için oldukça kolay bir zamandır. İngilizcede zamanlar her ne kadar başta öğrencilere çok zor gelse de aslında hep bir paralellik içerirler. Zamanların birbiri ile uyumlu bir şekilde kullanımlarını başka bir dersimizde sizinle paylaşacağız. Şimdi Past Continuous Tense ile ilgili aşağıdaki konu anlatımımızı çalışmanızı tavsiye ederiz. Öncelikle temel zamanları öğrenin ardından birbirleri ile ilişkilerine konsantre olunuz.

Birinci Adım: Past Continuous Tense Positive Sentences ( Olumlu Cümleler Kurma )

NOT: Nasıl ki şimdiki zaman yapısında am/is/are + Ving yapısını kullanıyorsak Past Continuous Tense'de de bu sefer geçmiş zaman çekimi olan was/ were + Ving yapısını kullanacağız. Biliyorsunuz, I, you, we, they zamirleri ile WERE, he, she, it zamirleriyle WAS kullanılır.

Read the rest of this entry »

Irregular Verbs ( Geçmiş Zaman Düzensiz Fiiller )

Simple Past Tense geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Diğer konu anlatımlarında size was - were yapılarının kullanımı ve düzenli fiillerin kullanımı hakkında önceki konu anlatımlarımızda bilgi verdik. Şimdi Simple Past Tense ile ilgili olan son konu anlatımımızı yapıyoruz. Bu dersimizi bitirdiğinizde düzensiz fiillerin çekimleri, olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile kullanımları hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız.

Düzenli fiillerde hatırlarsınız ki fiillin sonuna -d, -ed, -ied ekleri getirerek fiilin geçmiş zaman halini oluşturuyorduk. ( Örneğin : Love- Loved / Watch- Watched / Marry - Married )

Bu sefer fiillerin tamamen değişmiş hallerini kullanacağız. ( Örneğin : Go - Went ) Bazı fiillerde aynı şekilde kalacak ve değişime uğramayacak. ( Örneğin : Cut - Cut ) Fiillerin düzensiz hallerini ezberlemeyin; kullanarak öğrenin.

Read the rest of this entry »

Regular Verbs ( Geçmiş Zaman Düzenli Fiiller )

Simple Past Tense, Geçmiş Zaman demektir. Simple Past Tense kullanılırken fiiller değişime uğrarlar. İngilizcede iki çeşit fiil yapısı vardır. Düzenli fiiller ( REGULAR VERBS) ve düzensiz fiiller ( IRREGULAR VERBS) Öncelikle düzenli fiillerin kullanımları hakkında size bilgi vereceğiz. Bir sonraki konu anlatımımızda irregular verbs ( düzensiz fiiller ) ile ilgili olacak.

REGULAR VERBS ( DÜZENLİ FİİLLER )
Birinci Adım: Simple Past Tense Positive Sentences ( Geçmiş Zamanda Olumlu Cümleler Kurma )

SIMPLE PAST TENSE İLE OLUMLU CÜMLE KURULUMU:
Düzenli fiiller sonlarına -ed, -d ve -ied eklerini alırlar; bu eklere dersimizin ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.. Ama öncelikle düzenli fiillerle olumlu cümle kurma çalışması yapalım.

REGULAR VERBS: "-ed" Alan Fiillere Örnekler
EXAMPLE 1: COOK

I cooked something. ( Bir şeyler pişirdim.)

You cooked something. (Bir şeyler pişirdin.)

Read the rest of this entry »

Was Were Konu Anlatımı

Birinci Adım: Was ve Were Yardımcı Fiilleri ile Olumlu Cümleler Kurma

İngilizce was-were, am-is-are yardımcı fiillerinin geçmiş zaman halleridir. Bu dersimizde was ve were'ün olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. Önce bu yardımcı fiilin genel kullanım kurallarını öğrenelim :

I was at home. ( Evdeydim.)

You were at home. ( Evdeydin.)

He was at home. ( Evdeydi.)

She was at home. ( Evdeydi.)

It was at home. ( Evdeydi.)

We were at home. ( Evdeydik.)

You were at home. ( Evdeydiniz.)

They were at home. ( Evdeydiler.)

WAS ve WERE NEREDE KULLANILIR: Was ve Were yapılarını fiilleri kullanmadığımız geçmiş zaman cümlelerinde kullanırız. Fiiller, Türkçede sonu -mek/-mak ile biten isimlerdir. Örneğin sevmek, anlamak, yaşamak vb.gibi yapılar fiildir. Eğer fiilleri kullanarak geçmiş zaman cümleleri kullanacaksanız Simple Past Tense konu anlatımımızı çalışın.

Read the rest of this entry »

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense, Şimdiki Zaman demektir. Adından da anlaşıldığı gibi şu anda yapıyor olduğumuz eylemlerden bahsederken bu zamanı kullanırız. Present Continuous Tense 'am,is, are' yardımcı fiilleri ile cümlenin ana fiiline -ing ekleyerek kullanılır. Bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımını öğrenmek için aşağıdaki tabloya bakınız :

SIMPLE PAST TENSE CÜMLE KURULUŞU : OLUMLU / OLUMSUZ / SORU CÜMLELERİ

Düzensiz fillleri olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin örnek kullanımlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz :

POSITIVE SENTENCES (OLUMLU CÜMLE KURULUMU )

I am sleeping. ( Uyuyorum.)

You are sleeping. ( Uyuyorsun.)

He is sleeping. ( Uyuyor.)

She is sleeping. ( Uyuyor.)

It is sleeping. ( Uyuyor.)

We are sleeping. ( Uyuyoruz.)

You are sleeping. ( Uyuyorsunuz.)

They are sleeping. ( Uyuyorlar.)

Read the rest of this entry »

Simple Present Tense

Bu dersimizde Geniş Zaman Yapısı olan Simple Present Tense'in kullanımını Türkçe açıklamalarımız ile öğreneceksiniz. Dersimizi tamamladığınızda olumlu cümle kurumu, olumsuz cümle kurumu, soru cümlesi kurumu ve soru kelimelerini de kullanarak cümleler oluşturmayı öğrenmiş olacaksınız.

Konu anlatımlarımız tamamen özgün anlatımlar olduğu için telif haklarımız nedeniyle derslerin kopyalanmasına ve başka bir sitede yayınlanmasına izin vermemekteyiz. Öğrenciler ilgili dersi yazdırarak arşivlerinde saklayabilirler ancak hiçbir şekilde başka bir site / blog / yayın konu anlatımlarımızı yayınlayamaz. Amacımız İngilizce öğrenen her yaştan kişiye iyi bir kaynak ve yardım sağlamaktır. Çünkü bilgi paylaştıkça değerli ve güzeldir.

SIMPLE PRESENT TENSE ( GENİŞ ZAMAN ) NASIL KULLANILIR?

"Simple Present Tense" Geniş Zaman demektir. Sürekli yaptığımız genel eylemleri bu zaman ile ifade ederiz.

Birinci Adım: Simple Present Tense ile Olumlu Cümleler Kurma

Read the rest of this entry »

Singular and Plural Nouns

Bu dersimizde İngilizce isimleri çoğul yapma kurallarını öğreneceksiniz.

İngilizcede çoğul yapmak için isimlerin çoğuna "-s" eklenir:

car ( araba ) - cars ( arabalar )

house ( ev ) - houses ( evler )

pen ( tükenmez kalem ) -pens ( tükenmez kalemler )

table ( masa ) - tables ( masalar )

Sonu ch, x, s harfleri ile biten isimleri çoğul yapmak için "-es" eklenir:

witch ( cadı ) - witches ( cadılar )

box ( kutu ) - boxes( kutular )

bus ( otobüs ) - buses ( otobüsler )

Eğer isim - y ile bitiyorsa, bu ismi çoğul yapmak için -y harfi düşürülür ve yerine "-ies" eklenir:

fly ( sinek ) - flies ( sinekler )

baby ( bebek ) - babies ( bebekler )

city ( şehir ) - cities( şehirler )

lady ( bayan ) - ladies ( bayanlar )

Bazı isimlerin tekil ve çoğul hali aynıdır:

sheep ( koyun ) - sheep ( koyunlar )

fish ( balık ) - fish ( balıklar )

species ( tür ) - species ( türler )

Read the rest of this entry »

İngilizce Cümle Kurma Rehberi - Sentence Structure

Bu dersi Türkçe dilbilgisine hakim olmayan öğrencileri de dikkate alarak fiil, sıfat, zarf gibi sözcük türlerinden bahsetmeden, herkesin rahatlıkla anlayabileceği şekilde İngilizce cümle kurma sistemini anlatan bir anlatım yaparak konu anlatımımızı çok temel bir şekilde hazırladık. İngilizce mantığını anladıktan sonra çok daha rahat bir şekilde cümle kurabileceksiniz.

Konu anlatımlarımız tamamen özgün anlatımlar olduğu için telif haklarımız nedeniyle derslerin kopyalanmasına ve başka bir sitede yayınlanmasına izin vermemekteyiz. Öğrenciler ilgili dersi yazdırarak arşivlerinde saklayabilirler ancak hiçbir şekilde başka bir site / blog / yayın konu anlatımlarımızı yayınlayamaz. Amacımız İngilizce öğrenen her yaştan kişiye iyi bir kaynak ve yardım sağlamaktır. Çünkü bilgi paylaştıkça değerli ve güzeldir.

İNGİLİZCE CÜMLE KURARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Read the rest of this entry »

Giving Personal Information ( Kimlik Bilgilerini Vermek )

Giving Personal Information

Bu dersimizde kimlik kartı bilgilerini sormayı öğreneceksiniz.Önce YOU ( SEN ) ardından SHE ( O, Bayan ) ve HE (O, Erkek ) sorularını bu derste bulabilirsiniz. Bu derste verilen kartlardaki bilgiler ve kişiler gerçek değildir. Tamamen ders için hazırlanmıştır.

2. TEKİL KİŞİ HAKKINDA SORU VE CEVAP ÇALIŞMASI

Senin adın ne / sizin adınız ne gibi soruları sorarken "your" kullanırız. Eğer daha önceki konu anlatımını okumadıysanız lütfen konu anlatımı için tıklayınız.

What is your name ? ( Adınız ne ? )

-My name is Jessica. ( Benim adım Jessica )

Sadece isminizi söylemeniz de yeterli :

-Jessica

- What is your surname? ( Soyadınız ne? )

- My surname is Wilson. ( Benim soyadım Wilson )

Sadece soyadınızı söylemeniz de yeterli :

- Wilson

- Where are you from? ( Nerelisiniz?)

- I am from Canada. ( Kanada'lıyım)

Sadece ülkenizi söylemeniz de yeterli :

- Canada

Read the rest of this entry »

sponsorlu bağlantılar