Name & Nationality - Personal Pronouns ( İsim ve Ülke Sorma - Kişi Zamirleri )

Bu dersimizde kimlik kartı bilgilerini sormayı öğreneceksiniz.Önce YOU ( SEN ) ardından SHE ( O, Bayan ) ve HE (O, Erkek ) sorularını bu derste bulabilirsiniz. Bu derste verilen kartlardaki bilgiler ve kişiler gerçek değildir. Tamamen ders için hazırlanmıştır.

What is your name ? ( Adınız ne ? )

My name is Ayşe.

What is your surname? ( Soyadınız ne? )

My surname is Gümüş.

Where are you from ? ( Nerelisiniz?)

I am from from Turkey.

Are you married ? (Evli misiniz?)

Yes, I am married.

What is your job? ( Mesleğiniz ne?)

I am a bank manager.

How old are you? ( Kaç yaşındasınız?)

I am 35.

What is your phone number ? ( Telefon numaranız ne?)

90 212 554 332

What is your e-mail? ( E-postasıniz ne?)

İngilizce Dersleri

İngilizce Dersleri

Dil Öğrenen Öğrencilere Tavsiyeler

Yabancı dilde konuşmayı öğrenirken Türkçe söz dizimini mümkün olduğunca kullanmayın. Yabancı dil olarak örneğin İngilizce öğrenen bir kişi, konuşurken İngilizce düşünmek ve bu dilin söz dizimi kalıplarını kullanmak zorundadır. Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaya çabaladığımızda iyi sonuç alamazsınız.

Yabancı dilde konuşmayı öğrenirken Türkçe söz dizimini mümkün olduğunca kullanmayın. Yabancı dil olarak örneğin İngilizce öğrenen bir kişi, konuşurken İngilizce düşünmek ve bu dilin söz dizimi kalıplarını kullanmak zorundadır. Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaya çabaladığımızda iyi sonuç alamazsınız.

Capital Dergisi eski yayın yönetmeni emekli gazeteci Faruk Türkoğlu yabancı dil öğrenmek isteyenlere 16 öneride bulundu.
Yabancı dil öğrenmek isteyen bir gencin, bu hedefini gerçekleştirebilmesi için ona önerilerim şunlar:

Read the rest of this entry »

Türkçe Öğrenen Yabancıların Öğrenme Süreçlerine Yönelik Algıları

Dil öğretiminde dinleme, okuma, konuşma ve yazma temel becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu konum itibariyle Türkçenin yabancılara öğretilmesi ihtiyacı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bugün bu ihtiyacın gerek Türkiye'de bulunan gerekse Türkiye dışında Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için daha da belirginleştiği görülmektedir.

Read the rest of this entry »

Her şey Türkçe öğrenmek için

Almanya’nın Berlin Üniversitesi’nde akademisyen olan Felix Koch, Türkçe öğrenmek için Balıkesir’in Edremit ilçesine geldi.
Çamcı Mahallesi muhtarı İsmail Öztürmen’in girişimleriyle Berlin Üniversitesi’nden her yıl bir kişiyi mahallerinde misafir eden köy sakinleri, bu yılda bu geleneğini sürdürdü. Berlin Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışan 27 yaşındaki mimar Felix Koch, 1 aylığına Türkçe ve Türk kültürünü öğrenmek için Türkiye’ye geldi. Ali ve Güver Aydın çiftinin misafiri olan Felix Koch, Edremit ilçesine ait yöre kıyafetlerinin çok hoşuna gittiğini söyledi. Çay demleyen ve bir yandan da zeytin toplamayı öğrenen Koch, "Türkleri çok seviyorum. Almanlarla Türkler kardeştir" şeklinde konuştu.

Alman genci oğulların gibi sevdiklerini ifade eden Aydın çifti, "Seni nüfusumuza alalım diyoruz. Ancak kabul etmiyor. Türk misafirperverliğini gösteriyoruz. Oğlumuz gibi oldu. Sobasını yakıp, kendisini evimizde en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Read the rest of this entry »

Gelişen Dünyada Türkçenin Yaşadığı Zorluklar

Gelişen dünyada türkçenin yaşadığı zorluklar, gelişen dünyada türkçenin yaşadığı zorluklar nelerdir konusunda sizlere bilgi vereceğiz.

Günümüzde Türkçe ile ilgili büyük sorunlar yaşanmaktadır. Yani Türkçe dilinin yaşadığı bir çok sorunlar mevcuttur.Bunları sıralayacak olursak; özensizlik ve yanlış kelime kullanımı, yabancı sözcük merakı, yabancı dil öğretimi ile yabancı dilde öğretimi birbirine karıştırma, Türkçenin bilimsel bir dil olmadığı görüşü, Türkçe dilini öğretmedeki yetersizlik, öğretmen faktörü gibi nedenleri sayabiliriz.

Türkçe dilinde yazılı ve sözlü anlatım konusunda çok büyük hatalar yapılmaktadır. Kelimeler, kurallarına uygun bir şekilde kullanılmamaktadır hatta gerektiği gibi telaffuz edilmemektedir.

Read the rest of this entry »

Türkçe AB'de resmi dil oldu

İngiltere'nin tabloid gazetelerinden Daily Express, Türkiye'yi “İslam ulusu” olarak nitelendirdiği haberinde, hiçbir AB üyesi ülke Türkiye'nin üyeliğini desteklememişken, Türkçe'nin AB'nin resmi dili yapılmasının korku uyandırdığını ileri sürdü.

Haberde Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nicos Anastasiades'in Hollandalı AB Dönem Başkanı'na Akdeniz Adası'nda yapılan yeniden birleşme anlaşmasına uyumu desteklemek için Türkçeyi Avrupa Birliği'ndeki 24 resmi diline ekleme girişimine milletvekillerinin 133'e karşı 375 evet oyu verdikleri kaydedildi.

Gazete buna karşın 28 üyeli Avrupa Birliği'nden hiçbir seçmenin Türkiye'nin birliğe üye olması yönünde oy kullanmadığına dikkat çekti.

Read the rest of this entry »

Türkçenin Zenginliği

Bizim Türkçemiz, eskiden beri pek zengin bir yazı ve edebiyat dilidir. Orta Asya'da büyük bir medeniyet kurmuş olan Türklerin, bu medeniyete uygun genişlikte zengin bir dil­leri vardı. Fakat İslamlığın Türkler arasında yayılması üzerine Türk mütefekkir ve şairleri eserlerinde Arapça ve Farsçaya çok yer vermişlerdir. Hatta bir zamanlar Arapça din ve ilim dili, Farsça şiir ve edebiyat dili sayılmıştı. Türkçe, yalnız konuşma dili olarak kullanılıyordu. Bununla beraber o devirlerde de Ozan denilen halk şairleri halk diliyle güzel şiirler yazmakta devam etmişlerdir.

Arapça ve Farsçanın Türkçeyi hükmü altına aldığı XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut Divanü Lügat-it-Türk adlı ese­rini vücuda getirmişti. Kaşgarlı Mahmut, bu eserini Araplara Türkçeyi öğretmek maksadıyla yazmış olmakla beraber aynı za­manda Türkçenin zenginliğini birçok örneklerle kesin olarak belirtmiştir.

Read the rest of this entry »

Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları

Türkler, tarihin eski devirlerinde olduğu gibi bugün de varlıklarını oldukça geniş bir coğrafyada sürdürmektedir. Dünya haritasına baktığımız zaman doğuda Moğolistan ve Çin içlerinden, batıda Viyana’ya; kuzeyde Sibirya’dan, güneyde Bağdat, Lübnan sınırı ve Kıbrıs içlerine kadar uzanan büyük coğrafyaya Türklerin yayıldıklarını görürüz. Türk milleti, bu geniş coğrafya içinde yer alan Moğolistan, Çin, Rusya, Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, İran, Irak, Suriye, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ve Polonya’da yaşamaktadır.

Günümüz şartları içerisinde eğitim, iş gibi çeşitli sebeplerle farklı bölgelerde yaşamak durumunda olan Türkleri de buna dahil edersek bu alan daha da genişlemektedir.

Read the rest of this entry »

Türk’ün Konuştuğu Dil: Türkçe

a. Türk dili, Türkçe

Read the rest of this entry »

Türkçe Varsa Biz Varız

Milli kimliğin, ortak bilincin ve var oluşun birinci derecede temsilcisi ve taşıyıcısı olan dil, bu özelliği dolayısıyla, toplumları millet haline getiren değerlerin başında gelir. Varlıklar arasında eski bilgi – yeni bilgi ilgisini kurarak bir tarih ve gelenek oluşturan tek varlık insandır. Tarihi ve geleneği olan insan ayni zamanda şuur ve değer sahibidir. Değerler insanları bir arada tutar, şuur ise bunları fark etmemizi sağlar. Bütün bu olguların oluşması, taşınması ve anlaşılması da ancak dil yoluyla mümkündür. Zira dil ve dili kullanabilme yeteneği insanın ayırt edici bir vasfıdır. Ünlü alman düşünürü Hamman, “akıl, anlama sürecinin bütününden oluşan bir şeydir. Ama anlama dediğimiz şey ancak dil ile gerçekleşir. Dil olmasaydı akıl da olmazdı. Dil aklin hem organı, hem de ölçütüdür” diyor. Bu sözler, dil ile bilme, anlama, anlatma yani farkında olma arasındaki ilgiyi bizlere açıkça göstermektedir.

Read the rest of this entry »

TÜRK DÜNYASINDA TEK DİLİN ( TÜRKÇENİN ) ÖNEMİ

Türk dünyası ve Türkçe Üzerine Bir Kritik

Dil bir topluluğu millet yapan en ciddi unsurdur. Tabi ki bunun kıstasları vardır. Öncelikli olarak tarihi geçmişinin kanıtlarının bulunması, yazıtlarının, kitabelerinin olmasıdır. Bunun dışında alfabesinin bulunması, üzerinde oluşturulmuş sözlü ve yazılı eserlerin bulunması, kelime sayısının çokluğu hususu gibi bazı özellikleri içermesi gerekmektedir. Türkçe ise bu hususta tarihi doğal yayılmışlık içinde dünyada en geniş coğrafyada kullanılan dildir. ( İngilizce, İspanyolca ve Fransızca kolonyal diller olup bu diller tarihi olarak doğal yayılma yerine zorlama etmenlere bağlıdır.) Türkçe ise istisnadır. Bunun istisna olduğunu gösterir yegane kanıt günümüzde Türkçeyi kullananların sadece Türkler olmasındadır.

Read the rest of this entry »

Türkçe'nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Yeryüzündeki diller, genellikle köken bakımından ve yapı bakımından olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmışlardır. Köken bakımından Türkçe, dünya dilleri içinde Altay dilleri arasında gösterilmiştir. Bu gruba Türkçenin dışında Moğolca ve Mançu-Tunguzca da yer alır. Bazı araştırmacılara göre Korece ve Japonca da bu gruba dahil edilebilir.

Diller, yapılarına göre, yani tipolojik sınıflandırmaya tâbi tutulunca Türkçe, eklemeli diller grubunda yer alır. Bu grupta Türkçe ile birlikte Macarca, Fince, Moğolca gibi diller de bulunur. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Eklemeli dillerde yeni kelimeler ve terimler türetmek oldukça kolaydır. Türkçe bu bakımdan yeni kelimeler türetmeye elverişli bir dildir ve zengin bir ek sistemi mevcuttur. Fransız Türkolog Jean Deny, Türkçenin yapısının mükemmelliğini matematik formülüne benzetmiştir.

Read the rest of this entry »

Türkçe Hakkında İlginç Notlar

* Türkiye’den yapılan radyo televizyon yayınları etkisiyle Azerbaycanlı gençler artık Farsça “evet” anlamına gelen “beli” yerine “evet” demeye başlamışlar. Vaktiyle biz “vazife” diyorduk, onlar da “vazife” diyorlardı. “Görev” kelimesi kullanım alanına girmemiş olsa bile en azından duydukları zaman yadırgamıyorlar. Türkiye’deki alelade insan da Azerbaycanlı bir konuşucuyu on yıl öncesine göre daha rahat anlayabiliyor. Hatta Türkmenistanlı, Özbekistanlı konukları da daha rahat anlayabiliyor.

* Birleşmiş Milletler ve dünya İstatistik kuruluşlarının verdiği verilere göre dünyada yaygın kullanılan dilleri kullanış alanı ve amacına göre üç kategoride sınıflayabiliriz:

1. Dünyada en çok nüfus tarafından ana dil olarak kullanılan diller,
2. Dünyada en geniş coğrafi alanda kullanılan diller,
3. Dünyada bilimsel ve teknoloji alanda ticaret, haberleşme ve bilgi alışverişinde yaygın kullanılan diller.

Read the rest of this entry »

Türkçe Hakkında Kısa Bilgiler

* Türk Tarihi araştırmacıları ve dilcilere göre Türkçe'nin kökenleri bundan 11.000 yıl geriye gitmektedir.

* Türkçe, şu anda dünya üzerinde en çok konuşulan 5. dildir.

sıralama şöyle:
1. çince
2. hintçe
3. ispanyolca
4. ingilizce
5. türkçe

* Türkçe'nin en eski yazılı eserleri Göktürk(Orhun) Kitabeleri'dir. Göktürk Kitabeleri 162 parçadan oluşur. Bu kitabelerin tümü 10.000 kelimeyi içermektedir. En çok bilinen Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk Kitabelerinde sadece 5000'den fazla kelime bulunmaktadır.

* Türkler bugüne kadar birçok alfabe kullanmışlardır. Bunlar sırasıyla:
_ Göktürk Alfabesi (%100 Türklerin malıdır)
_ Çin kökenli Türk Harfleri
_ Arap Kökenli Türk harfleri (İslamiyet'in kabulünden sonra)
_ Kiril Alfabesi (Rus işgali sonrası Orta-Asya'da zorunlu kılınmıştır)

Read the rest of this entry »

sponsorlu bağlantılar